Deszczowa pogoda na Kortach w Warszawie. Foto: Szymon KarpiƄski