Pierwsze kroki modernizacji spotu zostały podjęte.